Protézy

Specializujeme se na individuální výrobu protéz pro horní a dolní končetiny.

Protetika vytváří umělé zařízení nahrazující ztracenou část těla jak funkčně, tak kosmeticky. Jedná se zejména o individuální náhrady horních a dolních končetin u pacientů po amputaci.

Všem našim pacientům nabízíme školu chůze.

Co je Škola Chůze?

 

Škola chůze vám objasní, jak se správně naučit fungovat s protézou. Často při nesprávných stereotypech pohybů při změněném těleseném těžišti dochází k nežádoucímu přetěžování dalších částí těla. My se Vás pokusíme naučit, jak tělo co nejlépe ekonomicky využít, jak se naučit pracovat s rovnováhou, s těžištěm. Jak co nejlépe využít potenciál pahýlu, jeho schopnost vnímat polohu a pohyb a přizpůsobit ho jeho nové funkci. Přiblížíme Vám péči o sebe a pahýl, namáhané přilehlé svaly, které jsou připraveny o svou původní funkci, a mají tendenci se zkracovat či naopak ochabovat. Zjistíte, jak je protáhnout a posílit, jak se ergonomicky umět přesouvat. Jak zvládnout balanc i s novou podpůrnou pomůckou, překonávat překážky, terén. Budeme trénovat stoj, sedání si, chůzi v bradlech a činnosti, které pro Vás budou v životě důležité.

Další nedílnou součástí je správná péče o jizvu, o pahýl, jeho bandážování, tvarování.